سیمان پوزولانی

صفحه اصلی / مقاله ها / سیمان پوزولانی

سیمان پوزولانی

تاریخچه

منطقه ای در ایتالیا به نام پوزولی ( Pozzuoli) که حد2000 سال پیش برای اولین بار پوزولان در انجا کشف شد و به همین علت نام این سیمان پوزولانی می باشد

پوزولی

شهر پوزولی

واکنش پوزولانی

زمانی که مواد سلیسی و یا سیلیس-الومینی که به تنهایی خاصیت چسبندگی ندارند یا چسبندگی کمی دارند به شکل ریز در مجاورت رطوبت طی واکنش شیمیایی با کلسیم هیدروکسید در دمای معمولی ترکیب هایی با خاصیت سیمانی به وجود می اورد این واکنش را واکنش پوزولانی می نامند

سیمان پوزولانی

سیمان پوزولان طبیعی ماده اصلی این سیمان خاکسترها و پوکه‌های آتش فشانی است که سیلیس آن‌ها به علت زود سرد شدن به صورت پوک وغیر بلوری در آمده است.

سیمان پوزولانی مخلوطی سیمان پرتلند و یک ماده پوزولانی که ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. پرولان های طبیعی موادی هستند که منشا اتشفشانی دارند

مواد مصنوعی شامل خاکستر, خشت های سوخته و شیل ها هستند پوزولان ها حاوی سلیس و الومینا به شکل واکنشی هستند و قادر به ترکیب با اهک در حضور اب هستند که ترکیبی با خصوصیات سیمان ایجاد میکند

جدیدترین تحقیقات درباره پوزلان ها نشان میدهد که رفتار انواع مختلف پوزولان ها هنگام مخلوط شدن در کنار کلینکر سیمان پرتلند می تواند کاملا مشابه باشد  

در سیمان پوزولانی محتوای پوزولان ان یک سوم وزن سیمان است و تغیراتی که ناشی از رفتار سیمان پرتلند را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

گرمای هیدراتاسیون  کاهش می یابد در حالی که سرعت هیدراتاسیون کلینکر افزایش میابد

تخلخل افزایش می یابد و نفوذپذیری کاهش می یابد

هر دو محتوای پرتلندیت و نسبت Ca / Si در C-S-H کاهش می یابد و میزان C-S-H افزایش می یابد

در نهایت خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سیمان های پوزولانی بر مهندسی تأثیر می گذارد مقاومت اولیه هر دو در بتن کاهش می یابد در حالی که اغلب مقاومت نهایی بیشتر از سیمان پرتلند مرجع است

اگر سیمان ها حاوی مقادیر کمی پوزولان بسیار فعال باشند (به عنوان مثال بخار سیلیس) ، هر دو قدرت اولیه و نهایی ممکن است بالاتر از سیمان های جایگزین باشد

با افزایش محتوای پوزولانا ، خزش قطعاً افزایش می یابد ، در حالی که کوچک شدن عملاً بی تأثیر است

تغیرات شیمیایی در ساختارهای موجود سیمان  در مقاومت بتن در برابر حملات محیطی تاثیر می گذارد

اصالت و نفوذ پذیری پایین ناشی از وجود پوزولان باعث افزایش مقاومت بتن در برابر شستشو آهک ، سولفات و حملات آب دریا و نفوذ به کلرید می شود. عمق کربناته عملاً بی تأثیر است.

سیمانهای حاوی پوزولانا می توانند به جلوگیری از انبساط ناشی از واکنش قلیایی و سیلیس کمک کند. مقاومت بتن در برابر یخ زدگی در استفاده از سیمان پوزولانی تأثیر نمی گذارد ، زیرا اساساً به میزان هوای فرو رفته بستگی دارد.

نتایج مطالعات نشان میدهد سیمان هایی که پوزولان بیشتری دارند نسبت به سیمان های پرتلند در طولانی مدت عملکرد بهتری دارند